Hopp til innhold
Min side

Du trenger vel ikke boligkjøperforsikring når du kjøper dødsbo? Eller?

En bolig har i mange tilfeller mangler, uavhengig av hva selger har visst. Dette gjelder de typiske skjulte feilene, som verken selger eller kjøper har noen grunn til å kjenne til. 

Trapp

Det gjøres oppmerksom på at denne artikkelen gjelder for boliger kjøpt før 1.1.2022

Hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente, vil selger være ansvarlig, uavhengig av kunnskap. Dette gjelder også når boliger selges som dødsbo. 

 

Eksempel 

Boligen var solgt som et dødsbo. Her var omfanget av rotter svært stort, og det var ingen grunn til å tro at arvingene kjente til dette.

Denne saken illustrerer at det i en del saker kan stilles spørsmål ved om arvingene har hatt kunnskap som kjøper burde ha fått selv om boligen selges som et dødsbo.

Kort oppsummert hadde arvingene en "vaktordning", for å ta seg av sin gamle mor. Det gjorde at de jevnlig var i boligen og derfor hadde kunnskap om denne. I denne saken hadde også arvingene opplyst om vond lukt i egenerklæringsskjemaet, men megler sa at de ikke skulle fylle ut dette fordi boligen ble solgt som dødsbo, og han la heller ved et blankt skjema. Dette ga kjøpers advokat argumenter for at det også var holdt tilbake opplysninger ved salget som kjøper hadde interesse av.

Tilsvarende tilfeller kan også oppstå i saker der arvingene fortsatt bor i boligen når den selges.

Saken endte med prisavslag på kr 1 650 000. 

 

Tilbakeholdte opplysninger

Av og til er det også i saker knyttet til salg av dødsbo helt tydelige tegn på tilbakeholdte opplysninger. HELP hadde nylig en sak der arvingene hadde vokst opp i boligen og var kjent med at kjelleretasjen flommet over flere ganger hvert eneste år. Dette kom frem da advokaten i HELP undersøkte saken nærmere. Saken ble løst ved at boligkjøpet ble hevet, og selger felles for å ha holdt tilbake opplysninger selv om boligen var solgt som del av et dødsbo.

 

Feilinformasjon

Når boliger selges som dødsbo, ser vi også at det er en fare for feilinformasjon fra arvingene om boligen. Arvingene kan etter beste evne forsøke å gjengi det de mener å huske. Da er risikoen til stede for at informasjonen blir upresis, eller i verste fall uriktig.

Det er naturligvis også en risiko, her som i andre saker, for at det gis uriktige opplysninger i markedsføringen. Megler innhenter opplysninger fra offentlige registre. Tidvis kan disse være utdatert eller upresise, og dette kan få betydning for opplysninger om areal, tilkobling av vann og avløp, lovlighetsmangler, med mer.

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok