Hopp til innhold
Min side

Hva er servitutter?

En servitutt er en rettighet til noen andres eiendom. Det betyr at noen får lov til å bruke, eller har en fordel av, en annen eiendom enn den de eier selv.  

Innhold:

Anchor tag: 1

Hør Podkast: Hva er servitutter?

Anchor tag: 2

Servitutter

Typiske eksempler kan være at noen har lov til å gå eller kjøre over en eiendom. Det kan også være retten til å bade eller fiske fra en annens eiendom.  

For å hindre tvil om at rettigheten eksisterer, bør servitutter være tinglyst i grunnboka som en heftelse på eiendommen, men dette er ikke alltid tilfelle. 

Rettigheter oppstår ikke fordi de er tinglyst, men de sikres gjennom tinglysing. Konflikter kan med andre ord oppstå når en rettighet ikke er skrevet ned.

Anchor tag: 3

Eksempel på servitutt som ikke er skrevet ned

Et eksempel på hvorfor servitutter kan eksistere uten å være skrevet ned, kommer her: 

En større eiendom fradeler en tomt, typisk til et familiemedlem. Den opprinnelige eiendommen har en vei, som den nye eiendommen får tilgang til. Men det lages ingen skriftlig avtale på dette fordi retten til veien er åpenbar for alle de involverte. 

Så går årene, og den opprinnelige eiendommen selges. Ny eier syns ikke det er like åpenbart at naboen skal bruke samme vei. Han oppfatter veien som sin, og ønsker å hindre dette. 

Her vil man ofte komme til at det foreligger en servitutt selv om det ikke er skrevet noe. 

Anchor tag: 4

Stiftelsesgrunnlag

En rettighet må stiftes. Det vanlige er at rettigheter blir til gjennom en avtale, men denne kan altså være muntlig. 

Konflikter rundt servitutter kan også handle om rettighetens innhold. Rettigheten kan være vagt beskrevet i en gammel skylddelingsforretning. Skylddelingsforretningen er dokumentet i grunnboka som viser at eiendommen er skilt ut fra en annen. Og enda vanskeligere kan det være å bli enig om rettighetens omfang hvis servitutten kun er basert på en muntlig avtale. Hvis vi bruker veiretten foran som eksempel, kan det for eksempel oppstå uenighet om retten til å bruke veien også betyr at man kan parkere langs den. 

En servitutt skal påføres grunnboka for eiendommen som har byrden, ikke den som har fordelen. Hvis du vil vite hva som gjelder for eiendommen din, kan det være at du må sjekke grunnboka for eiendommen din tomt er skilt ut fra også. Det er ikke alltid servitutter blir med over når tomter skilles ut. Men de kan likevel gjelde for eiendommen din.

En rettighet kan også stiftes gjennom hevd, gjennom at noen tror de har en rett. En synlig rettighet, som en sti, har 20 års hevdstid. En usynlig rettighet, som for eksempel retten til å bade eller fiske, krever 50 års hevdstid. 

Konfliktløsning

Hvis man er uenig med naboen om en rettighet: Start med å snakke med naboen. Det er alltid et godt råd.

Hvis dere ikke blir enige, kan dere gå til forliksrådet. Men i slike saker kan det lønne seg å oppsøke jordskifteretten, som er en spesialdomstol. Der er det ofte god hjelp å få, og i mange tilfeller kan du komme langt uten hjelp av advokat.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok