Hopp til innhold
Min side

Tomtegrenser:

Naboforhold:

Tomtefeste:

Anchor tag: 1

Hvem har rett til å bruke veien?

Ganske ofte dukker spørsmålet opp, og mange søker advokathjelp.

Les saken her

Anchor tag: 2

Hva er egentlig hevd?

Vi har jo parkert her i alle år! Da har vi vel hevd på parkeringsplassen? I denne saken får du vite hva hevd er, og hvilke betydning det kan ha for deg. Vi svarer også på spørsmål og svar om hevd.

Les saken her 

Anchor tag: 3

Hvor går grensa for tomtegrenser?

Det er ikke alltid lett å vite hvor tomtegrensa går. Her finner du all informasjon og podkast som du trenger å vite innen grenser for eldre boliger, jordskifteretten og mer.

Les saken her 

Anchor tag: 4

Ferdsel og opphold i strandsonen

Med sommeren oppstår mange spørsmål om retten til ferdsel og opphold i strandsonen. Hvor kan man gå, og kan man slå seg ned og bade?

Les saken her 

Anchor tag: 5

Naboloven om trær

Trær og busker som skjermer den ene mot innsyn, men stjeler utsikt og sol fra den andre, skaper ofte konflikter mellom naboer.

Les saken her

Anchor tag: 6

Når hage blir til vei

De fleste er enige i at det er viktig med gode offentlige veier. Det er imidlertid ikke alle som synes det er greit at veien legges i hagen.

Les saken her

Anchor tag: 7

Dette bør du vite om tomtefeste

Tomtefeste kjennetegnes ved at grunneier leier ut tomt til en fester som eier bygningene. Tomtefeste er utbredt i Norge – både for bolig- og fritidsformål – men er på vikende front.

Les saken her

Anchor tag: 8

Hva er servitutter?

En servitutt er en rettighet til noen andres eiendom. Det betyr at noen får lov til å bruke, eller har en fordel av, en annen eiendom enn den de eier selv.

Les saken her

Anchor tag: 9

Kan nabokrangler unngås?

Det korte svaret er dessverre nei. Det skyldes blant annet at det er så mye annet enn juss som påvirker naboforhold. Og om det bare var juss som avgjorde forholdet til naboen, ville vi nok ha kranglet likevel. For reglene er slett ikke utformet slik at de klargjør hva naboer må tåle av hverandre.

Les saken her

Anchor tag: 10

De vanligste årsakene til nabokonflikt

Våren er høysesong for nabokonflikter. Her får du svar på hva det krangles om, hvilke regler som gjelder, og råd fra spesialiserte advokater hvis du havner i konflikt med naboen.

Les saken her

Anchor tag: 11

Hvor mye må jeg tåle av naboen?

Vi får stadig henvendelser fra boligeiere som klager over ting naboen driver med som oppleves irriterende. Det kan dreie seg om alt fra støy som følge av trampolinebruk, en hane som galer hver morgen eller sterk og ubehagelig lukt fra naboeiendommen.

Les saken her

Anchor tag: 12

Naboen forstår meg ikke

Jeg hørte nylig en forsker forklare hyttelivets økende popularitet med at færre og færre av oss har nær slekt på landet. Hytta har overtatt slektsgårdens plass. Da er det ikke så rart om vi danner oss bestemte oppfatninger av hvordan livet på og rundt hytta skal være. Med stadig kortere avstander mellom "storgårdene" i hyttefeltet øker også risikoen for gnisninger.

Les saken her 

Anchor tag: 13

Hvordan løse nabokonflikter?

Hvorfor oppstår egentlig nabokonflikter? Kan de unngås, og hva kan du gjøre for å få til det?

Les saken her

Anchor tag: 14

Bør du skrive under på nabovarselet?

Og kan du egentlig påvirke naboens byggeplaner? Byggesaker kan være mye forskjellig: Oppføring av hus, tilbygg, støttemurer, garasjer, med mer. I utgangspunktet er alt søknadspliktig, men det er likevel noen forskjeller. Større tiltak krever en ansvarlig søker, som en arkitekt eller byggmester. Mindre tiltak kan du søke om selv, og noen tiltak krever ikke søknad.

Les saken her

Anchor tag: 15

Hvor høy blir festeavgiften?

De aller fleste festere vil på et eller annet tidspunkt bli møtt med et krav om ny, oppregulert festeavgift. Hvis beløpet kun står på en innbetalingsgiro, hvordan kan du vite at bortfester har beregnet riktig beløp? Eller hvis du vet at festeavgiften skal reguleres om noen år, hvor stor avgift kan du forvente?

Les saken

Anchor tag: 16

Festekontrakter

Festekontrakter – konsekvensen av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens avgjørelse. Rettsforholdet mellom en fester og bortfester reguleres av festekontrakten og lov om tomtefeste av 1996.

Les saken

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom