Hopp til innhold
Min side

Hvem arver hytta?

Mange blir skuffet når de oppdager at investeringene og innsatsen de har lagt ned på familiehytta, ikke gir fordeler i arveoppgjøret.

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hør Podkast om hvem som arver hytta

Anchor tag: 2

Arv kan være komplisert

Arvinger har i utgangspunktet rett på verdier, ikke gjenstander. Mange tror at de arver en sameieandel i hytta. Men et dødsbo består av verdier, ikke gjenstander, og du arver verdier etter hvilken brøk du har rett på. Hvem som arver fysiske gjenstander, kommer i annen rekke, og kan være mer komplisert. 

 

Anchor tag: 3

Ny arvelov forenkler

Men etter ny arvelov, som tidligst vil tre i kraft i 2021, får hyttas eier muligheten til å testamentere gjenstander, som hytta, til bestemte personer. Dette er en klar forbedring. Vi anbefaler foreldre som har en formening om hvem som skal arve hva, om å skrive testament, der dette er tatt med. Da kan dere unngå diskusjoner blant arvingene om akkurat dette i etterkant. 

 

Anchor tag: 4

Innsats gir ikke mer arv

Et typisk eksempel som skaper konflikt, er at ett av barna bruker masse tid på hytta, og kanskje investerer betydelige beløp på oppgradering. Kanskje gir også foreldrene inntrykk av at hun eller han skal få overta, men hytta overdras ikke, og foreldrene skriver heller ikke noe testament. Da oppstår det gjerne konflikt når arveoppgjøret kommer fordi de andre barna ikke deler hytteoppusserens oppfatning, og foreldrene har heller aldri snakket med dem om dette. 

Men tiden du har brukt på hytta, og investeringene du har gjort, gir deg ingen ekstra rettigheter ved arveoppgjøret. 

Du har jo fått bruke hytta gratis i alle år og hatt masse glede av den

Andre i familien kan se dette helt annerledes. Om du regner med å få dekket innsats og utgifter, må du sikre deg på annet vis enn gjennom en forventning om mer arv enn søsknene dine. Da bør du heller sørge for å få et gjeldsbrev der det fremgår at du har gitt et lån til foreldrene dine, og at dette lånet skal innfris. Alternativt må foreldrene dine testamentere hytta til deg hvis de mener alvor med at du skal ha den, mot at du kompenserer søsknene med en sum som utligner hyttas verdi. Dette blir tillatt i ny arvelov. 

 

Anchor tag: 5

Gode råd til arvingene

Hvis du virkelig ønsker hytta, snakk med søsknene og foreldrene dine. Da finner du forhåpentligvis ut om drømmen din kan gå i oppfyllelse. 

Om du har bidratt vesentlig mer enn øvrige søsken på hytta, i form av penger eller innsats: Snakk med foreldrene dine om hvordan dette eventuelt skal kompenseres. Og det bør du få skriftlig. 

Tenk dere godt om før dere bestemmer dere for å eie hytta sammen. Dette krever raushet fra alle involverte. 

 

Anchor tag: 6

Gode råd til foreldre

Ikke overraskende gjelder samme råd som for arvingene. Snakk med barna dine om hva du ønsker. Og dette er en samtale du nok bør ta uten barnas ektefeller og partnere. Snakk med de som faktisk er arvinger

Skriv testament. I ny arvelov har du anledning til å testamentere hytta til en bestemt person. Men da må øvrige arvinger kompenseres slik at de får tilsvarende verdier, ved at den som får hytta kompenserer øvrige arvinger hvis boet ikke er stort nok til at søsknene uansett vil få like mye. Dette blir mulig med ny arvelov. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok