Hopp til innhold
Min side

Hva koster det å overføre fast eiendom fra foreldre til barn?

Foreldre ønsker ofte å overdra fast eiendom til barna mens de fortsatt lever. Hva skal til, og hva slags utgifter må man regne med? 

Omslag på Norges Lover

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hør Podkast om forskudd på arv

Anchor tag: 2

Overføring via kjøpsavtale eller gavebrev

Overføring av fast eiendom gjøres direkte mellom partene, for eksempel gjennom en kjøpsavtale eller et gavebrev, og normalt følges dette opp ved at ny eier (hjemmelshaver) gjør en tinglysing på eiendommens blad i grunnboken. Dette gjør man ved å fylle ut et skjøte som oversendes Statens Kartverk. Blanketter for dette finnes på Kartverkets nettsider.

HELPs kunder med Advokatforsikring har tilgang til digital kjøpsavtale eller gavebrev via Min side.

Anchor tag: 3

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Ved tinglysing av et skjøte må avsenderen betale et tinglysingsgebyr (som for tiden utgjør 525,-), og det vil også beregnes dokumentavgift, som er 2,5 % av verdien på den andelen av eiendommen som overføres. Det beregnes ikke dokumentavgift ved overføring av andel i borettslag.

Anchor tag: 4

Fradrag i dokumentavgiften ved arveoppgjør

Hvis eiendommen overføres etter at den opprinnelige eieren er død, altså ved et arveskifte, kan hver mottaker gjøre fradrag i dokumentavgiften for hans/hennes lovbestemte arveandel i eiendommen. 

Grunnlaget for dokumentavgiften blir altså markedsverdien minus fradrag for ideell arveandel etter loven (i skjøtets punkt 3).

Anchor tag: 5

Uskiftebo

Ved overføring av eiendom fra et uskiftebo, vil det derfor være mulig å gjøre fradrag i dokumentavgiften for den delen av eiendommen som ville blitt arvet etter avdøde forelder. Den delen som fortsatt tilhører ektefellen vil det ikke kunne gjøres fradrag for. Det kan også merkes seg at arven er noe mindre så lenge avdødes ektefelle fortsatt lever, fordi ektefellen da vil ha krav på ektefellearv på ¼ av det som tilhørte avdøde. 

Det er viktig å merke seg at det finnes begrensinger for når det kan overføres fast eiendom fra et uskiftebo.

Hvis overføringen av eiendommen inneholder et gaveelement, kan det være nyttig å lese denne artikkelen om avkortning i arv.

Anchor tag: 6

Arveavgiftsreglene forsvant i 2014

Reglene om arveavgift forsvant i 2014, slik at det ikke vil komme noe ekstrautgift i tilknytning til dette. 

I hvilken grad mottaker må betale formues- eller gevinstskatt tilknyttet eiendommen etter at den er overført, er noe man bør undersøke nærmere med Skatteetaten eller en spesialist på skatterett.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok