Hopp til innhold
Min side

Hvordan er det med arv for samboere?

Det er ikke alle som vet at samboere ikke har like god arverett som ektefeller. 

Par holder rundt hverandre på brygge

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hør Podkast om samboeres arverett

Samboere med felles barn har en begrenset arverett etter hverandre på 4G, det vil si fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Det vil si at arveretten begrenser seg til ca 400 000 kroner, mens ektefeller arver ¼ etter loven.

Samboere uten felles barn arver ingenting etter hverandre. Det kommer som en overraskelse på mange. Mange blander arv og eierskap. Men også reglene for hvem som eier hva, kan komme som en overraskelse. For det en samboer kjøper for sin lønn, det eier bare hun eller han alene.

HELPs advokater Marta Frydrych Torkildsen og Line Karlsen Ask møter mange samboere som gjennomgår en dobbel krise når samboeren faller bort. Særlig tungt kan det bli for gjenlevende samboer uten samboeravtale hvis avdøde hadde barn.

Da hender det ofte at barna ikke ønsker at gjenlevende samboer skal fortsette å bo i huset. Og det har hun eller han heller ikke krav på.
Anchor tag: 2

Råd til samboere

Skaff dere en samboerkontrakt, og et gjensidig testament. Da kan dere tilgodese hverandre med en 1/3 hver. Sjekk også livsforsikringen din og sjekk om samboer er tilgodesett i denne.

Mange ønsker å bli sittende i boligen selv om partneren går bort. Sjekk da hva som skal til for at dette kan skje. Et testament kan sikre økonomien, og kanskje dere kan innhente samtykke fra barna slik at den gjenlevende kan bli boende i huset.

 

Anchor tag: 3

Betingelser

En advokat kan hjelpe dere med å finne løsninger. Hvis førstavdødes barn samtykker til at lengstlevende kan få bo i huset, er det vanlig å knytte noen betingelser til samtykket. Kanskje kan en form for husleieavtale sikre at den lengstlevende samboeren kan bli boende i huset. Da er det også lurt å regulere hva husleien skal være, hvordan den eventuelt skal reguleres, hvem som har vedlikeholdsplikt, med mer.

 

Anchor tag: 4

Urådighetserklæring

I tillegg er det vanlig å lage en såkalt urådighetserklæring for lengstlevende, som i praksis innebærer at hun eller han ikke kan ta opp lån med pant i huset eller selge det, uten arvingenes samtykke. En ulempe for arvingene kan være at de blir stående som eiere av boligen slik at de må betale formueskatt av boligens verdi.

På den annen side: Hvis arvingene ikke vil samtykke til at lengstlevende får bo i boligen, kan den eldre generasjonen opplyse dem om  at arven deres vil bli begrenset om de ikke samtykker. Det kan øke samarbeidsviljen.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok