Hopp til innhold
Min side

Bør man tegne boligkjøperforsikring på oppussingsobjekter?

Når en eiendom er markedsført med opplysninger om feil og skader, er det er naturligvis riktig at man ikke kan vinne frem med klager på det som er omtalt i salgsdokumentene. Men mange boligkjøpere erfarer likevel at det dukker opp spørsmål knyttet til tomta.

Sekk med planker på fortau

Disse spørsmålene kan for eksempel handle om forurensning og forsøpling. Og som ved alle andre boligkjøp, kan naboforholdene være utfordrende, uavhengig av husets tilstand. 

 

Typiske saker der advokathjelp kan bli nødvendig - også på oppussingsobjekter/eiendommer med mange feil: 

Det er også slik at summen av mange avvik kan føre til at kjøper har et rettmessig krav mot selger.

 

Eksempel: Leilighet i tomannsbolig fra 1880

Det var gitt tilstandsgrad 3 på stort sett alle bygningsdeler. Hva skal man med advokathjelp gjennom forsikring, tenker du kanskje? Denne kjøperen fikk i alle fall god bruk for den.

Ved salget opplyste ikke selger om dårlige naboforhold. Dette skyldtes en langvarig strid om ulovlig innredet areal i leiligheten. Det var opplyst at takvinduet og terrassen ikke var godkjent, men det ble ikke opplyst hvilken risiko dette medførte for kjøper. Det var heller ikke gitt opplysning om et ulovlig soverom i sidebygningen. Dette soverommet utgjorde 1/3 av boligens totale areal, og kjøper var helt avhengig av soverommet.

Kommunen uttrykte at soverommet høyst sannsynlig ikke ville bli godkjent.

HELP fremsatte krav om heving av kjøpet pluss erstatning. Motparten påsto seg frifunnet. Her fikk HELP medhold i hevings- og erstatningskravet i retten. 

 

Hytte uten innlagt vann/strøm

Det er liten forskjell mellom denne typen hytter og oppussingsobjektene i avsnittet ovenfor. Det forekommer mange avvik som ikke har noe med strøm og vann å gjøre. Dette kan for eksempel gjelde tomtegrenser, adkomst til tomta, naboforhold, avgifter og annet.  

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok