Hopp til innhold
Min side - meld sak

Boligkjøperforsikring

Med boligkjøperforsikring trenger du ikke tenke på hvor mange advokattimer du bruker. Har du en sak, sørger advokaten din hos oss for at den blir løst til ditt beste.

Mange klager på boligkjøpet. Få vinner frem uten eksperthjelp. Advokaten din i HELP vet hvilke argumenter som taler for saken din, hvilke som taler mot, og hvilke som veier tyngst. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring, får du hjelp av din advokat i HELP til å vurdere saken. Hvis det er mulig å vinne frem, håndterer advokaten din saken, fra start til slutt. 

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

 

HELPpodden: Gode tips fra advokater om blant annet boligkjøp

 

Når må boligkjøperforsikring tegnes?

Forsikringen tegnes samtidig med boligkjøpet, og gjelder fra kontraktssignering. HELP Forsikring representerer deg som boligkjøper.

Hvor kjøper jeg HELP boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan kun kjøpes i sammenheng med boligkjøpet, gjennom eiendomsmegleren som foretar salget.

Hvem kan tegne boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

Forsikringen kan tilbys på kontrakt- og oppgjørsoppdrag hvis det er tegnet eierskifteforsikring av selger.

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

Pris

 

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller etter 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype.

Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.