Hopp til innhold
Min side

Salgsdokumentene – hva er viktig å lese?

Når du er på boligjakt, oppdager du raskt at det er en tjukk bunke papirer å sette seg inn i. Må du lese alle? I podkasten vår kan du høre mer om hva som står i salgsdokumentene. 

Mekler og boligkjøper ser på prospektet

Innhold:

Anchor tag: 1

De vanligste salgsdokumentene:

Den dårlige nyheten er at du må lese alt sammen! Alle disse dokumentene er en del av kontrakten du skal signere på. Og de må leses i sammenheng. 
Merk deg det du ikke forstår, og still spørsmål til megler og takstmann. Da kan du kanskje unngå negative overraskelser i ettertid. 

 

 

Anchor tag: 2

Viktigst

Selger plikter naturligvis å gi riktige opplysninger. Et stort antall mangelssaker skapes av at opplysninger som er gitt i selgers egenerklæringsskjema er feil eller ufullstendige. Hvis selgeren mot bedre vitende ikke har fylt ut skjemaet riktig, kan boligselgers forsikringsselskap kreve regress i ettertid hvis selger har gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake opplysninger som kjøper skulle ha fått. Forutsetningen er at kjøper sannsynligvis ville ha handlet annerledes om han hadde hatt riktig informasjon da han la inn bud. Hvis det lar seg bevise at selger har holdt tilbake relevant informasjon er terskelen lav for at kjøper skal vinne frem med et krav mot selger. 

 

Anchor tag: 3

Verdi- og lånetakst kontra boligsalgsrapporten

Verditaksten er lillebroren til boligsalgsrapporten. Takstmannen må gjennom en mye større undersøkelsesprosess for å lage en boligsalgsrapport. 

Verditaksten er bare en overflatisk vurdering av boligen. Boligsalgsrapporten er også overflatisk, men her måles fukt, og den inneholder flere sjekkpunkter som skal bli til tilstandsgrader (TG) for de viktigste bygningsdelene. 

Tilstandsgradene varierer fra 1 til 3, der 1 innebærer at bygningsdelen er i god stand, mens TG 2 innebærer at du må regne med (betydelige) vedlikeholdskostnader, enten pga skader eller høy alder. Og selv om bygningsdelen fungerer nå, må du regne med at vedlikeholdsbehovet kan oppstå innen kort tid. TG3 betyr ødelagt!

Tak, bad og drenering, det vil si bygningsdeler som utsettes for fukt, er gjengangerne i skadestatistikken.

Anchor tag: 4

Reguleringsplaner 

Eiendomsmegler plikter å innhente relevante opplysninger om vedlikeholdsplaner i sameier og borettslag, i tillegg til reguleringsplaner, og lignende. Her er det mange opplysninger som kan være vanskelige å forstå.

Er det noe du ikke forstår, spør megleren. Og her er et godt råd: Hvis du får muntlige svar på spørsmålene dine, kan du oppsummere svaret du har fått i en e-post og sende til megler. Be hun eller han om å korrigere svaret, om det er noe du ikke har oppfattet riktig. 

 

Anchor tag: 5

Motstridende opplysninger

Av og til gis det motstridende opplysninger i salgsoppgave, boligsalgsrapport og egenerklæring. For eksempel kan det stå at badet er av "nyere dato" i salgsoppgaven, mens boligsalgsrapporten opplyser at bare deler av badet er oppgradert. Da er det viktig at du spør hva som faktisk er riktig slik at du slipper negative overraskelser. Be om å få opplyst hvem som har gjort hva hvis det opplyses at badet er delvis pusset opp av fagfolk. Også her er det viktig at du dokumenterer svarene du får. 

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok