Hopp til innhold
Min side

Barn i konflikt

Dersom foreldre som går fra hverandre ikke klarer å bli enige om hvilket samværsordning de skal ha for barna, kan de søke bistand på familievernkontoret. De vanskeligste sakene kan ende i rettssalen.

Barneføtter i vannet

Innhold:

Les om

Noen klarer ikke å slå seg til ro med resultatet, og ender gjentatte ganger i konflikt med den andre forelderen.

Jeg har bistått mange klienter i denne type saker. Felles for dem alle har vært at de synes det er tungt og vanskelig å gå gjennom en slik prosess. Vanskelig er det også for dem konfliktene handler om, nemlig barna. 

Aktørene som er involvert, advokater, dommere og sakkyndige har en lovpålagt plikt til å ha fokus på barnets beste i disse sakene. Spørsmålet blir hva som er "barnets beste" når konflikten går og går og partene ikke klarer bli ferdig med krangelen.

Anchor tag: 1

Selve konflikten er verst for barna

De sakkyndige i disse sakene, barnepsykologene, trekker nesten uten unntak frem at det verste for barna er selve konflikten mellom foreldrene. I løpet av de siste tiårene har det blitt gjennomført en rekke undersøkelser om hvordan konflikter påvirker barna. Mange konkluderer med at konflikt mellom foreldrene kan føre til utvikling av problemer hos barna, spesielt dersom konflikten pågår over tid og partene aldri gir seg.

Frode Thuen, Per Arne Rød og Tor-Johan Ekeland utførte i 2008 en undersøkelse blant barn som har opplevd alvorlige konflikter og rettssaker mellom foreldrene. Når barna ble bedt om å forklare hvordan de opplevde konflikten mellom foreldrene, fortalte de om depresjon, engstelse og aggresjon mot foreldrene. Mange hadde søvnproblemer mens konflikten pågikk. Mange av barna fortalte også at de følte skam og skyldfølelse for at foreldrene ikke klarte å bli enige. Det er ikke vanskelig å forstå at det er tungt for barna å ha det slik.

Anchor tag: 2

Varige skader

I undersøkelsen fra 2008 ville forskerne også se nærmere på om barna fikk mer langvarige skader. Barna forteller at konflikten mellom foreldrene påvirker dem i flere år etter at den er ferdig i retten, og forskerne konkluderer med at konflikten er en betydelig belastning for barnas livskvalitet og utvikling. Noen av barna hadde behov for profesjonell hjelp i ettertid. For de fleste av barna var selve behandlingen i retten og resultatet her mindre viktig. Det vanskelige var den stadig pågående konflikten mellom foreldrene. 

Anchor tag: 3

Enighet er best for barna

For oss som er aktører i retten og for foreldre som er i uenig om samværet, bosted eller andre ting, er det viktig å ha med seg det barna forteller om sine opplevelser. Spesielt i saker som går over lang tid og der en ender opp i rettssalen igjen og igjen bør en tenke seg om en ekstra gang og stille seg spørsmålet om hva som vil være det beste for barna.

HELP har et av landets sterkeste fagmiljø innen barnerett

Barnerett er vårt største rettsområde, vi har 16 års erfaring med håndtering av vanskelige barnefordelingssaker. Vår prioritet er å løse saker til barnets beste.

Jobben min i HELP er svært givende fordi jeg bistår klienter i en vanskelig livssituasjon. HELP har samtidig et veldig sterkt faglig miljø, og det er motiverende å jobbe med dyktige kollegaer.

Solveig Wangensten Johnsrud Fagansvarlig barnerett, advokat MNA, HELP-advokatene

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok